ご案内

Hướng dẫn

NPO CAME là tổ chức phi chính phủ hỗ trợ việc học tập & học lên của trẻ em người nước ngoài.
Tuy nhiên, ngày nay vẫn còn rất ít nơi tại Nhật Bản có nền giáo dục hoàn thiện cho các em. Vì vậy, chúng tôi đang tìm kiếm những người muốn biết thông tin về học tập & học lên hoặc những người muốn nhận tư vấn.
Đừng ngần ngại mà hãy liên hệ đến chúng tôi.
Chúng tôi sẽ liên lạc đến các bạn theo thứ tự ưu tiên.
Chúng tôi đang muốn tìm kiếm người tham gia 3 dịch vụ sau:

ご案内

Hướng dẫn

NPO CAME là tổ chức phi chính phủ hỗ trợ việc học tập & học lên của trẻ em người nước ngoài.
Tuy nhiên, ngày nay vẫn còn rất ít nơi tại Nhật Bản có nền giáo dục hoàn thiện cho các em. Vì vậy, chúng tôi đang tìm kiếm những người muốn biết thông tin về học tập & học lên hoặc những người muốn nhận tư vấn.
Đừng ngần ngại mà hãy liên hệ đến chúng tôi.

Chúng tôi sẽ liên lạc đến các bạn theo thứ tự ưu tiên.
Chúng tôi đang muốn tìm kiếm người tham gia 3 dịch vụ sau:

1.Tư vấn cá nhân

Chúng tôi chấp nhận các tư vấn cá nhân liên quan đến việc học tập và học lên cao hơn miễn phí. Tư vấn cá nhân sẽ được thực hiện trực tuyến chẳng hạn như ZOOM. Những người sau đây phụ trách tham vấn sẽ là những người như sau

 • Chuyên gia đã tham gia vào việc giáo dục những học sinh trở lại Nhật Bản trong hơn 35 năm tại Hoa Kỳ
 • Chuyên gia giáo dục
 • Giáo viên tiếng Nhật

Nếu bạn muốn nhận tư vấn, vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua form đăng kí.

2.Phổ biến thông tin

Tại CAME, chúng tôi còn thực hiện việc phổ biến các thông tin về học tập và học lên đại học thông qua những người hỗ trợ của CAME như sinh viên quốc tế hay các chuyên gia.
Nếu bạn quan tâm, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua form dăng kí.

Trò chuyện về trải nghiệm

・Trò chuyện về trải nghiệm của nghiên cứu sinh người Trung Quốc và Việt Nam tại Đại học Tsukuba
・Trò chuyện về trải nghiệm của những người có thể sử dụng hai thứ tiếng đã được giáo dục tại Hoa Kỳ

Các bài báo về giáo dục 

・Bài viết của một người (người Hàn Quốc) có bằng tiến sĩ giáo dục tiếng Nhật tại Đại học Kyushu
・Bài viết của Hội đồng Giáo dục hoặc Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ
・Ngoài ra, còn có các thông tin về học tập/học lên cao trong nước

Thông tin hỗ trợ

Giới thiệu các đoàn thể hỗ trợ

3.Hỗ trợ học tập

Hiện nay, tuy chỉ có thể sử dụng tính năng Sổ từ vựng, nhưng kể từ cuối tháng 1, chúng tôi cũng dự định bắt đầu dịch vụ hỗ trợ học tập bởi các gia sư chuyên biệt, bằng việc sử dụng các video được giảng bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của các em.
Hoạt động này đã được thực hiện bởi Hội đồng Giáo dục Thành phố Fukuoka & NPO Thành phố Yokohama.
Bạn có thể học vừa học với giáo viên nói tiếng Nhật & giáo viên nói tiếng mẹ đẻ. Vì số lượng người có hạn, vui lòng đừng ngần ngại mà hãy liên hệ với chúng tôi.

1.Tư vấn cá nhân

Chúng tôi chấp nhận các tư vấn cá nhân liên quan đến việc học tập và học lên cao hơn miễn phí. Tư vấn cá nhân sẽ được thực hiện trực tuyến chẳng hạn như ZOOM. Những người sau đây phụ trách tham vấn sẽ là những người như sau

 • Chuyên gia đã tham gia vào việc giáo dục những học sinh trở lại Nhật Bản trong hơn 35 năm tại Hoa Kỳ
 • Chuyên gia giáo dục
 • Giáo viên tiếng Nhật

Nếu bạn muốn nhận tư vấn, vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua form đăng kí.

2.Phổ biến thông tin

Tại CAME, chúng tôi còn thực hiện việc phổ biến các thông tin về học tập và học lên đại học thông qua những người hỗ trợ của CAME như sinh viên quốc tế hay các chuyên gia.
Nếu bạn quan tâm, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua form dăng kí.

Trò chuyện về trải nghiệm

・Trò chuyện về trải nghiệm của nghiên cứu sinh người Trung Quốc và Việt Nam tại Đại học Tsukuba
・Trò chuyện về trải nghiệm của những người có thể sử dụng hai thứ tiếng đã được giáo dục tại Hoa Kỳ

Các bài báo về giáo dục 

・Bài viết của một người (người Hàn Quốc) có bằng tiến sĩ giáo dục tiếng Nhật tại Đại học Kyushu
・Bài viết của Hội đồng Giáo dục hoặc Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ
・Ngoài ra, còn có các thông tin về học tập/học lên cao trong nước

Thông tin hỗ trợ

Giới thiệu các đoàn thể hỗ trợ

3.Hỗ trợ học tập

Hiện nay, tuy chỉ có thể sử dụng tính năng Sổ từ vựng, nhưng kể từ cuối tháng 1, chúng tôi cũng dự định bắt đầu dịch vụ hỗ trợ học tập bởi các gia sư chuyên biệt, bằng việc sử dụng các video được giảng bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của các em.
Hoạt động này đã được thực hiện bởi Hội đồng Giáo dục Thành phố Fukuoka & NPO Thành phố Yokohama.
Bạn có thể học vừa học với giáo viên nói tiếng Nhật & giáo viên nói tiếng mẹ đẻ. Vì số lượng người có hạn, vui lòng đừng ngần ngại mà hãy liên hệ với chúng tôi
.

アンケート

bảng câu hỏi

 1. 1
  入力
 2. 2
  確認
 3. 3
  完了
Quan tâm
Tên học sinh
Tên người giám hộ
Địa chỉ email
Ngôn ngữ
予期しない問題が発生しました。後でもう一度やり直すか、他の方法で管理者に連絡してください。
お問い合わせ

Liên hệ